ZEMİN İYİLEŞTİRME

ZEMİN İYİLEŞTİRME PROJE HAZIRLAMA Zemin İyileştirme Proje Hazırlanması Zemin İyileştirme Proje Uygulaması Zemin İyileştirme Danışmanlık   PIT DENEYİ – KAZIK SÜREKSİZLİK BÜTÜNLÜK  DENEYİ PİT (Pile integrity test): Jet Grout kolonu fore kazık gibi yeraltında yapılan imalatı tahribatsız bir şekilde kontrol etmek için yapılan bir arazi deneydir. PIT sayesinde  zemini açmadan yeraltındaki imalatın konumu ve imalatın problemleri belirlenebilmektedir. Kazık bütünlüğü test...
More

DEPREME DAYANIKLILIK

Binanızın olası bir depremde risk altında olup olmadığını,  yapılan laboratuvar çalışmaları ve statik hesapları sonucu  mevcut durumu belirlenir. Rapor sonucuna istinaden  Güçlendirme Projesi gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm projeler hazırlanır. Performans Analizi-Depreme Dayanıklılık Testi için gerekli evraklar; 1. Başvuru dilekçesi, 2. Tapu Fotokopisi 3. Statik ve Mimari Proje (Varsa) 4. Zemin Etüt Raporu   Not: Ruhsat Yenileme ve  Mevcut konutun iş yerine d...
More

Zemin etüt yaptırmak istiyorum

TMMOB Jeoloji Mühendisleri odasından tescilli olan firmamızın zemin konusundaki faaliyet alanları; – Parsel bazında Jeolojik Jeoteknik Etüt (Zemin ve Temel Etütleri) – İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt – Jeofizik Etütler – Jeotermal  ve Doğal Mineralli Sular -Yeraltı Suyu Arama ve Kullanma, Kuyu Ruhsatı Alma -Sondaj Çalışmaları -Jeolojik-Jeoteknik Danışmanlık
More

İmar Barışı Başladı

İmar Mevzuatına aykırı veya Ruhsata aykırı yapılara verilecek olan YAPI KAYIT BELGESİ ile yapılar , yasal duruma geçecektir. Kimler İmar Barışından Faydalanabilir? *31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. İmar Barışında Kat Mülkiyetine Geçiş: *Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların ter...
More

ZEMİN ETÜTLERİ

ZEMİN ETÜT NEDİR ? Yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları tespit etmek amacı ile yapılan çalışmaların bütünüdür. Zeminleri tanımak için gerek arazide gerekse labaratuvarda çeşitli testler yapılır.   TMMOB Jeo...
More