DEPREME DAYANIKLILIK

Binanızın olası bir depremde risk altında olup olmadığını,  yapılan laboratuvar çalışmaları ve statik hesapları sonucu  mevcut durumu belirlenir.

Rapor sonucuna istinaden  Güçlendirme Projesi gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm projeler hazırlanır.

Performans Analizi-Depreme Dayanıklılık Testi için gerekli evraklar;

  • 1. Başvuru dilekçesi,
  • 2. Tapu Fotokopisi
  • 3. Statik ve Mimari Proje (Varsa)
  • 4. Zemin Etüt Raporu

 

Not: Ruhsat Yenileme ve  Mevcut konutun iş yerine dönüştürülmesi için, belediyenin istemiş olduğu Performans Analizi  ve laboratuvar testleri  tarafımızca yapılır.