GEOTEKNİK RAPOR

GEOTEKNİK RAPOR NEDİR?

İnceleme alanında zemin araştırmaları sonucunda elde edilen bilgilerin ışığında, inceleme alanında zemin profilinin, zeminin ve yakın çevresinin jeolojik özelliklerinin, zeminin sismik özelliklerinin, zeminin mekanik-fiziksel özelliklerinin, yine zeminin kimyasal özelliklerinin, inşa edilecek yapının mühendislik özelliklerinin, bina–zemin ilişkilerinin değerlendirildiği, yapılan tüm mühendislik çalışmalarının bir arada irdelendiği, durma göre ekonomik ve güvenli yapıların yapılabilmesi için tespit ve önerilerin de sunulduğu ayrıntılı olarak hazırlanmış rapordur geoteknik rapor.

Firmamız her türlü mühendislik yapıları için gerekli araştırmaları yapar ve geoteknik dalında yüksek lisans yapmış uzman inşaat mühendislerimiz tarafından hazırlanan GEOTEKNİK RAPOR hizmetlerini  sunar.