Hakkımızda

Detay Zemin – Detay Asbest – Detay Sistem firmalarının kurucusu olan Gökçe DEMİR, 2007 yılında Jeoloji Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Çevre Danışmanlık Firmasında, Zemin Etüt Firmasında ve Beton-Zemin Laboratuvarında uzun yıllar boyunca mühendis, şef  ve  yönetici olarak görevler üstlenenmiştir. Laboratuvar da çalışırken yüksek lisans yapmaya başlamış ve Zeminlerde Sıvılaşma, Zeminlerin Değerlendirilmesi ve CBS/GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konularında çalışmalar yaparak tez yazmıştır. Yüksek Lisansını bitirdikten sonra GIS alanında eğitimlerini tamamlayarak CBS/GIS (Geography International System) Uzmanı olmuştur. Kariyerine İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini alarak ve ilgili sınavları kazanarak, önce C sınıfı daha sonrada B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı olmuştur. İş Güvenliği  alanında uzun süre OSGB’lerde ve bireysel  firmalarda çalışmıştır. Ayrıca adliyede Bilir Kişi olarak da görev yapmış olan Gökçe DEMİR aynı zamanda  Labaratuvar Denetçi Mühendislik belgesine de sahiptir. 2017 yılında ise Asbest Söküm Uzmanlığı eğitimlerini alarak Asbest Söküm Uzmanı olmuştur. Gökçe DEMİR 2015 yılında Detay Zemin firmasını Bursa’da kurarak  Zemin Etütleri, Doğal Mineralli Sular ve Jeotermal Etütler, Su Etütleri, Jeolojik-Jeoteknik Hizmetler, Sondaj Hizmetleri, Zemin İyileştirme Proje Hizmetleri, Zemin İyileştirme Uygulama Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı, Mesleki Yeterlilik Danışmanlığı,  Kentsel Dönüşüm Proje (Riskli Yapı Tespit Raporu) Danışmanlığı , Asbest Envanter Rapor Hizmetleri, Asbest Bertaraf Hizmetleri ve ilgili danışmanlık hizmetleri vererek  bu alanlarda uzman kadrosu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.