PERFORMANS ANALİZİ

PERFORMANS ANALİZİ

Rapor sonucuna istinaden  Güçlendirme Projesi gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm projeler hazırlanır.

Performans Analizi-Depreme Dayanıklılık Testi için gerekli evraklar;

  • 1. Başvuru dilekçesi,
  • 2. Tapu Fotokopisi
  • 3. Statik ve Mimari Proje (Varsa)
  • 4. Zemin Etüt Raporu

 

Not: Ruhsat Yenileme ve  Mevcut konutun iş yerine dönüştürülmesi için, belediyenin istemiş olduğu Performans Analizi  ve laboratuvar testleri  tarafımızca yapılır.