RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU

KENTSEL DÖNÜŞÜM (RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU)

Binanızın Mevcut Risk Durumu Nedir?

*Laboratuvar çalışmaları ve statik hesaplar sonucu binanızın riskli olup olmadığı tespit edilir.

*Binanız mevcut risk altında ise;

İsteğiniz doğrultusunda binanız, 6306 sayılı kanun kapsamında  Riskli Yapı Tespit Yönetmeliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kentsel Dönüşüm yasasından faydalandırılır.

Riskli Yapı Tespit (Kentsel Dönüşüm) Süreci için gerekli evraklar;

  • 1. Başvuru dilekçesi,
  • 2. Tapu Fotokopisi
  • 3. Kimlik Fotokopisi
  • 4. Numarataj
  • 5. Emlak Beyannamesi
  • 6. Güncel Tapu Kaydı
  • 7. Statik ve Mimari Proje (Varsa)
  • 8. Zemin Etüt Raporu

Not: Riskli Yapı Tespit sürecinde gerekli tüm evrakların temini ve evrakların, kamu kurum ve kuruluşlarında  takip işlemleri için danışmanlık hizmeti  de vermekteyiz.