YERALTI SUYU ARAŞTIRMALARI

YERALTISUYU ARAŞTIRMALARI  

 

Yeraltısuyu etütlerinde amaç yeraltısularını bulmak ve ondan yararlanma olanaklarını saptamaktır.

Hidrojeolojik Etüt üç aşamalı olarak gerçekleştirilir:

1.Jeolojik Araştırma

2.Hidrojeolojik Araştırma

3.Jeofizik Araştırma

1.Jeolojik Araştırma: İlk aşamada inceleme alanının yeri, konumu, topografyası, arazi şekilleri belirlenir. İlgili bölgede daha önceden yapılmış jeolojik haritalardan, hava fotoğraflarından yararlanılır. Jeolojik haritalardaki çeşitli kökendeki kayaçlar, yeraltısuları ile ilgili olan su içerebilme ve yeraltısuyu sağlama olanaklarına göre ayrı ayrı göz önüne alınarak incelenir. Çatlak ve boşlularından dolayı, su taşıma özelliği kazanan kayaçlardaki fisür, çatlak, fay, erime boşluğu gibi süreksizlikler ve bunların aralarının dolu ya da boş olduğu ayrıca belirtilir. Kil dolgulu çatlak ve faylar yeraltısularının dolaşımı üzerinde etkilidir. Dolayısıyla bu çalışmalarda araştırma alanındaki jeolojik formasyonların bu özelliklerinin belirlenebilmesine yönelik veri derlenir.

  1. Hidrojeolojik Araştırma: Bir bölgede yapılan yeraltısuyu araştırmalarında, yeraltından alınabilecek olası su miktarını saptamak için yağış, akış, buharlaşma ve sızma gibi meteorolojik verilerin doğru olarak bilinmesi gerekir. Akiferin beslenmesi; yağışın şekline, mevsimlere dağılışına, yüzey eğimine, ortamın litolojik özelliklerine ve bitki örtüsüne bağlı olarak değişir. Bir bölgede yağış, akış, buharlaşma ve sızmaya ait olan ve uzun süre içinde elde edilen istatistiksel veriler, jeolojik bilgiler ile birlikte desteklenerek yeraltısularının beslenmesi hakkında bilgi sahibi olunur. Ayrıca, yeraltısularının doğal boşalma noktaları olan kaynaklarda bazen akifer özellikleri ve bölgenin genel hidrojeolojisi hakkında ipuçları verir. Çalışmalarda bu bilgiler özenle toplanır ve değerlendirilir.
  2. Jeofizik Araştırma: Üstteki çalışmaların arkasından ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli düzen ve miktarlarda uygun jeofizik yöntemlerle hidrojeolojik etüte bilgi akışı sağlanır.