ZEMİN ETÜTLERİ

ZEMİN ETÜT NEDİR ?

Yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları tespit etmek amacı ile yapılan çalışmaların bütünüdür. Zeminleri tanımak için gerek arazide gerekse labaratuvarda çeşitli testler yapılır.

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri odasından tescilli olan firmamızın

zemin konusundaki faaliyet alanları kısaca;

– Parsel bazında Jeolojik Jeoteknik Etüt (Zemin ve Temel Etütleri)

– İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt

– Jeofizik Etütler

-Jeotermal  ve Doğal Mineralli Sular

-Yeraltı Suyu Arama ve Kullanma, Kuyu Ruhsatı Alma

-Sondaj Çalışmaları

-Jeolojik-Jeoteknik Danışmanlık