Zemin etüt yaptırmak istiyorum

Zemin etüt yaptırmak istiyorum
TMMOB Jeoloji Mühendisleri odasından tescilli olan firmamızın zemin konusundaki faaliyet alanları; – Parsel bazında Jeolojik Jeoteknik Etüt (Zemin ve Temel Etütleri) – İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt – Jeofizik Etütler – Jeotermal  ve Doğal Mineralli Sular -Yeraltı Suyu Arama ve Kullanma, Kuyu Ruhsatı Alma -Sondaj Çalışmaları -Jeolojik-Jeoteknik Danışmanlık
More

İmar Barışı Başladı

Posted on
İmar Mevzuatına aykırı veya Ruhsata aykırı yapılara verilecek olan YAPI KAYIT BELGESİ ile yapılar , yasal duruma geçecektir. Kimler İmar Barışından Faydalanabilir? *31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. İmar Barışında Kat Mülkiyetine Geçiş: *Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra m...
More