TEMEL SONDAJLARI

SONDAJ NEDİR?

Yapıların üzerine oturacağı zeminlerin mekanik-fiziksel vb. özelliklerini saptamak amacı ile arazide özel ekipmanlar ile zemini delme işlemine kısaca sondaj denir.

Sondaj, sondaj için özel imal edilen sondaj ekipmanları ve özel donanımlar ile gerçekleştirilir. Sondajı yapan kişi bu konuda eğitim almış  sondör adı verilen sondaj ustaları ve yardımcıları tarafından yapılır. Sondajlar jeoloji mühendisi gözetiminde yapılır. Zemin delinir ve zeminden örnek alınır. Jeoloji mühendisi sondaj loglarını hazırlar ve uygun gördüğü numunelerin labaratuvar da deneylerinin yaptırılmasını sağlar. Labaratuvar deneyleri ise yine jeoloji mühendisleri kontrolünde yapılır. Arazi verileri, sondaj verileri, jeolojik-jeoteknik veriler bir arada değerlendirilerek Zemin Etüt Raporu hazırlanır. Bu çalışmaların tümü temel sondaj işlemleri olarak tanımlanır.