RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU

KENTSEL DÖNÜŞÜM (RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU) Binanızın Mevcut Risk Durumu Nedir? *Laboratuvar çalışmaları ve statik hesaplar sonucu binanızın riskli olup olmadığı tespit edilir. *Binanız mevcut risk altında ise; İsteğiniz doğrultusunda binanız, 6306 sayılı kanun kapsamında  Riskli Yapı Tespit Yönetmeliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kentsel Dönüşüm yasasından faydalandırılır. Riskli Yapı Tespit (Kentsel Dönüşüm) Süreci için gerekli evraklar; 1. Başvuru dilekçesi, ...
More

KAROT TESTLERİ

KAROT TESTLERİ Betonun sağlamlığını (mukavemetini) tespit etmek amacı ile belirli standartlar doğrultusunda, karot makinası yardımı ile silindirik şekilde sertleşmiş betondan karot numunesi alınması ve bu numunelere basınç testlerine tabi tutulması işlemleri bütünüdür. İşlemler ; Karot numunesi alınmadan önce donatı tarama cihazıyla demir yerleri tespit edilir,  Karot numunesi alınan yerlerde oluşan boşluklar harc ile doldurulur. Karot numuneleri boyutlandırılır,  başlıklama işl...
More

PERFORMANS ANALİZİ

PERFORMANS ANALİZİ  Binanızın olası bir depremde risk altında olup olmadığını,  yapılan laboratuvar çalışmaları ve statik hesapları sonucu  mevcut durumu belirlenir. Rapor sonucuna istinaden  Güçlendirme Projesi gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm projeler hazırlanır. Performans Analizi-Depreme Dayanıklılık Testi için gerekli evraklar; 1. Başvuru dilekçesi, 2. Tapu Fotokopisi 3. Statik ve Mimari Proje (Varsa) 4. Zemin Etüt Raporu   Not: Ruhsat Yenile...
More

RUHSAT PROJELERİ

Ruhsat Projelerinin Hazırlanması (Mimari-Statik-Mekanik-Elektrik-Harita-Peysaj-Zemin Etüt) Konusunda uzman Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Harita Mühendisi, Ziraat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisi tarafından ruhsat projeleri güvenilir, ekonomik ve hızlı bir şekilde hazırlanır.
More

YIKIM-HAFRİYAT

YIKIM-HAFRİYAT Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrol yönetmeliği kapsamında yıkılması planlanan yapıların iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak, kontrollü bir şekilde yıkımının yapılması ve atıkların resmi hafriyat depolama alanlarına nakliyesinin yapılmasını sağlamaktayız.
More

YIKIM RUHSATI

YIKIM RUHSATI Kentsel dönüşümde  riskli çıkmış yapının yada yıkımı planlanmış bir yapının,  yıkım ruhsatının alınması ile ilgili danışmanlık hizmeti veren firmamız tüm yıkım süreçlerini takip etmekte ve ilgili işlemleri yapmaktadır. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrol yönetmeliği kapsamında yıkılması planlanan yapıların iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak, kontrollü bir şekilde yıkımının yapılması ve atıkların resmi hafriyat depolama alanlarına nakliyesinin...
More

FENNİ MESÜL

FENNİ MESÜL Firmamız Fenni Mesul atamalarını yapmaktadır.. MADDE 3) FENNİ MESULÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 3.1. Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapıyı kamu adına denetlemekle yükümlüdür. 3.2. Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlüd...
More

KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM (RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU) Binanızın Mevcut Risk Durumu Nedir? *Laboratuvar çalışmaları ve statik hesaplar sonucu binanızın riskli olup olmadığı tespit edilir. *Binanız mevcut risk altında ise; İsteğiniz doğrultusunda binanız, 6306 sayılı kanun kapsamında  Riskli Yapı Tespit Yönetmeliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kentsel Dönüşüm yasasından faydalandırılır. Riskli Yapı Tespit (Kentsel Dönüşüm) Süreci için gerekli evraklar; 1. Başvuru dilekçesi, ...
More